Déc 272007
 
柳生武芸帳 - Yagyu bugeicho

Titre original: 柳生武芸帳、Yagyu bugeichoAutres Titres : Yagyu Secret Scrolls 1Aka : Ninjutsu 1 Genre : Aventure, action, chambara Réalisateur : Hiroshi InagakiActeurs : TOSHIRO MIFUNE, KOJI TSURUTA, YOSHIKO KUGA, KYOKO KAGAWA, MARIKO OKADA, DENJIRO OKOCHI, JOTARO TOGAMI, AKIHIKO HIRATA, SENJAKU NAKAMURA, HANSHIRO IWAI, EIJIRO TONOAnnée : 1957Bande originale : Akira […]