Mar 052009
 
柔道の最高の目的 - jûdô no saikô no mokuteki

柔道の最高の目的 – jûdô no saikô no mokuteki  – « plus haut but du jûdô »C’est le « slogan » de l’école kodokan de maître Jigoro Kano.最高 – saikô – « le plus haut, maximum »目的 – mokuteki – « but » Premier but:  精力最善活用 ou 精力善用 精力最善活用 – Seiryoku saizen katsuyô精力善用 – Seiryoku Zen’yô Signifie: « La meilleure application […]