Juin 112017
 

男儿当自强 成龙 (Nan er dang zi qiang en mandarin; Naam Yo Dong Ji Keung, en cantonais) est la titre du générique de la série « Il était une fois en Chine » avec Jet Li, écrit par Wong Jim et basée sur le chant folklorique de la Dynastie Ming appelé « Sur les ordres du Général » (将军令; 將軍令; Jiāng-Jūn-Lìng; Zoeng1-Gwan1 Ling6).
La version Cantonaise est chantée par George Lam et la version en Mandarin est chantée par Jackie Chan.
Souvent traduit par « Un homme de détermination » (A man of determination), il se traduit en fait par « Un homme doit rester fort » ou « Un homme doit s’endurcir »

version chantée par Jackie Chan: https://youtu.be/aOw1SkU1NWw

Chant en Mandarin

lien: https://youtu.be/FBPMPA4hjpU

ào qì miàn duì wàn zhòng làng
rè xuè xiàng nà hóng rì guāng
dǎn sì tiě dǎ gǔ rú jīng gāng
xiōng jīn bǎi qiān zhàng yǎn guāng wàn lǐ cháng
wǒ fā fèn tú qiáng zuò hǎo hàn
zuò gè hǎo hàn zǐ měi tiān yào zì qiáng
rè xuè nán er hàn bǐ tài yang gèng guāng

ràng hǎi tiān wèi wǒ jù néng liàng
qù kāi tiān bì de wèi wǒ lǐ xiǎng qù chuǎng
kàn bì bō gāo zhuàng
yòu kàn bì kōng guǎng kuò hào qì yáng
wǒ shì nán er dàng zì qiáng
áng bù tǐng xiōng dà jiā zuò dòng liáng zuò hǎo hàn
yòng wǒ bǎi diǎn rè zhào chū qiān fēn guāng

zuò gè hǎo hàn zǐ
rè xuè rè cháng rè
bǐ tài yang gèng guāng

ràng hǎi tiān wèi wǒ jù néng liàng
qù kāi tiān bì de wèi wǒ lǐ xiǎng qù chuǎng
kàn bì bō gāo zhuàng
yòu kàn bì kōng guǎng kuò hào qì yáng
wǒ shì nán er dàng zì qiáng
áng bù tǐng xiōng dà jiā zuò dòng liáng zuò hǎo hàn
yòng wǒ bǎi diǎn rè zhào chū qiān fēn guāng

zuò gè hǎo hàn zǐ
rè xuè rè cháng rè
bǐ tài yang gèng guāng

zuò gè hǎo hàn zǐ
rè xuè rè cháng rè
bǐ tài yang gèng guāng

——————–

~ 男兒當自強 ~
傲氣面對萬重浪 熱血像那紅日光
膽似鐵打 骨如精鋼
胸襟百千丈 眼光萬里長
我發奮圖強 做好漢
做個好漢子 每天要自強
熱血男兒漢 比太陽更光
讓海天為我聚能量
去開天闢地 為我理想去闖
看碧波高壯 又看碧空廣闊浩氣楊
我是男兒當自強
昂步挺胸大家作棟樑 做好漢
用我百點熱 耀出千分光
做個好漢子 熱血熱腸熱 比太陽更光
讓海天為我聚能量
去開天闢地 為我理想去闖
看碧波高壯 又看碧空廣闊浩氣楊
我是男兒當自強
昂步挺胸大家作棟樑 做好漢
用我百點熱 耀出千分光
做個好漢子 熱血熱腸熱 比太陽更光
做個好漢子 熱血熱腸熱 比太陽更光

Chant en Cantonais

lien: https://youtu.be/SqNW2TFTGbk

ngo hei ngo siu maan chung long
yit huet yit sing hung yat gwong
daam chi tit da – gwat chi jing gong
hung kam baak chin jeung – ngaan gwong maan lei cheung
sai fun~faat ji keung – jo ho hon
jo goh ho hon ji – mooi tin yiu ji keung
yit huet naam ji – yit sing hung yat gwong

yeung hoi tin~wai ngoh jui nang leung
hui hoi tin pik~dei – wai ngoh lei seung hui chong
hon bik boh go jong
yau hon bik hung gwong foot ho hei yeung
gei si naam yi dong ji keung

ngong bo ting hung daai ga jok dung leung – jo ho hon
yung ngoh baak dim yit – yiu chut chin fan gwong
jo goh ho hon ji
yit huet yit cheung yit
yit sing hung yat gwong

yeung hoi tin~wai ngoh jui nang leung
hui hoi tin pik~dei – wai ngoh lei seung hui chong
hon bik boh go jong
yau hon bik hung gwong foot ho hei yeung
gei si naam yi dong ji keung

ngong bo ting hung daai ga jok dung leung – jo ho hon
yung ngoh baak dim yit – yiu chut chin fan gwong
jo goh ho hon ji
yit huet yit cheung yit
yit sing hung yat gwong

jo goh ho hon ji
yit huet yit cheung yit
yit sing hung yat gwong

——————————–
傲氣傲笑万重浪
热血热胜红日光
胆似铁打 骨似精钢
胸襟百千丈 眼光万里长
誓奋发自强 做好汉
做个好汉子 每天要自强
热血男子 热胜红日光

让海天为我聚能量
去开辟天地 为我理想去闯
(碧波高涨)
又看碧空广阔浩气扬
即是男儿当自强

强步挺胸大家做栋梁 做好汉
用我百点热 耀出千分光
做个好汉子
热血热肠热
热胜红日光

让海天为我聚能量
去开辟天地 为我理想去闯
(碧波高涨)
又看碧空广阔浩气扬
即是男儿当自强

强步挺胸大家做栋梁 做好汉
用我百点热 耀出千分光
做个好汉子
热血热肠热
热胜红日光

做个好汉子
热血热肠热
热胜红日光

Traduction anglaise

Title: A Man Should Strengthen Himself
Singer: Jackie Chan, George Lam and many others before

Vigorous when facing the beatings of ten thousands heavy waves
Ardent just like the rays of the red sun
Having courage like forge iron and bones as hard as refined steel
Having lofty aspirations and excellent foresight
I worked extremely hard, aspiring to be a strong and courageous man (AKA Hero)
In order to become a hero, One should strive to become stronger everyday
An ardent man shines brighter than the sun

Allowing the sky and sea to amass energy for me
To split heaven and part the earth (To create a new world) , to fight for my aspirations
Watching the stature and grandure of jade coloured waves
at the same time watching the vastness jade coloured sky, let our noble spirit soar

I am a man and I must strive to strengthen myself.
Walking in firm steps and standing upright let us all aspire to be a pillar of the society, and to be a hero
Using our hundredfold warmth, to bring forth a thousandfold of brilliance
Be a hero
Being ardent and with strong courage
Shine brighter than the sun

sources

  2 Responses to “男儿当自强 成龙 – Naam Yi Dong Ji Keung – Nan Er Dang Zi Qiang”

Comments (2)
 1. Hi there

  Thank you for adding the link to me.
  I am not very good with french

  But I think you got Chant en Cantonais and Chant en Mandarin the other way round.

  • Hello,

   Thank you for your message, you’re right I switched the two translation and also the two language.
   And also thank you very much for sharing your article and knowledge. It helps a lot.

   Cheers,
   Jack

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(requis)

(requis)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.